Niet helemaal tevreden over je bestelling?

Binnen 14 dagen na levering kun je producten, zonder opgaaf van reden retourneren waarna wij, na ontvangst van het artikel in ongebruikte staat, het aankoopbedrag zonder vragen direct terugbetalen. Wanneer de gehele bestelling wordt teruggestuurd, betalen wij ook de bij aankoop betaalde verzendkosten terug. De kosten en het risico voor retourzendingen zijn voor rekening van de koper. We adviseren om de barcode goed te bewaren om de terugzending te kunnen volgen.

Stuur een email naar: info.itiya@gmail.com

  1. Vermeld in de email het ordernummer
  2. Verpak het onbeschadigde en ongebruikte product dusdanig dat beschadiging bij terugsturen wordt vermeden
  3. Stuur het terug naar:

ITIYA
Meerwater 122
5658 LN Eindhoven
the Netherlands

Wil je een product ruilen? Ook dan ontvangen wij graag even een mailtje. Kosten en risico voor het retourzenden zijn voor de koper.

Klachten en garantie

De garantietermijn van onze producten is 6 maanden na aankoopdatum voor defecten. Tijdens de garantieperiode zullen we, volgens onze keuze, het product herstellen of vervangen op voorwaarde dat het product naar ITIYA wordt teruggezonden. Deze garantie dekt niet de schade die het resultaat is van een ongeluk, slecht gebruik of normale slijtage, of diefstal. 

We willen graag dat je tevreden bent met onze producten.
Alle gevallen worden serieus genomen en wij zullen ons best doen om een oplossing te vinden. Neem na vaststelling van de klacht direct contact met ons op door te mailen, liefst met duidelijke foto's, naar: info.itiya@gmail.com 

Returns

Not completely satisfied with your order? Within 14 days after delivery, the products can be returned without cause and we immediately return the purchase price. The costs for returning a parcel are to be paid by the buyer. We recommend you send your return using a trackable method! Until we receive your order, the items and their condition are your responsibility.

Returns will only be considered as follows:

  1. Send an email to info.itiya@gmail.com
  2. State your order number In the e-mail
  3. Pack the undamaged product (preferably in original packaging) so that damage during transport will be avoided.
  4. Return it to:

ITIYA
Meerwater 122
5658 LN Eindhoven
the Netherlands

Complaints and warranty

We have a limited warranty of 6 months from date of purchase for defects in materials of our products. During the warranty period we will, according to our discretion, repair or replace the product, provided the product is returned to ITIYA. This warranty does not cover damage resulting from accident, misuse or normal wear and tear or theft.

We like you to be happy with our products! In all cases, real problems will be taken seriously and we will do our best to solve it. After determination of the complaint please contact us immediately, if possible with pictures of the defect.
E: info.itiya@gmail.com

 

BACK TO TOP